OTEVŘENÉ VZDĚLÁVACÍ ZDROJE (OER)
 

Vítáme vás na CLAY OER platformě!

V projektu CLAY (Closing the Loop Along with the Youth) jsme vyvinuli sadu digitálních školicích materiálů, které jsou určeny k použití v kombinovaném vzdělávání nebo pro individuální studenty.

Pokud se s nimi setkáváte poprvé, vyberte si uživatelskou příručku, která je pro vaše účely nejvhodnější:


Na naší OER platformě najdete 5 vzdělávacích modulů. Doporučujeme je procházet postupně v uvedeném pořadí, lze je však používat i samostatně podle vaší volby:

Lineární vs. cirkulární ekonomika

V tomto modulu se zaměříme na problémy vyplývající ze současné lineární ekonomiky (take-make-waste) a na to, jaká řešení nabízí oběhové hospodářství. Kromě změny klimatu a snižování emisí CO2 náš současný lineární ekonomický model také vyčerpává přírodní zdroje tím, že je stále rychleji mění v odpad, což následně poškozuje celý ekosystém.

Klikněte na obrázek a navštivte MODUL 1!

 

Objevování cirkulární ekonomiky

V tomto modulu vám podrobně představíme koncept a model oběhového hospodářství: najdete zde vysvětleny základní aspekty a principy, a také „přední“ organizace propagující oběhové hospodářství u různých cílových skupin.

Klikněte na obrázek a navštivte MODUL 2!

Globální a mezinárodní cirkulární ekonomika

Modul 3 vám přiblížíme roli oběhového hospodářství v organizacích a politických institucích na globální/evropské úrovni. Najdete zde informace o již existujících programech a iniciativách, jejichž cílem je podpořit přechod na oběhové hospodářství.

Klikněte na obrázek a navštivte MODUL 3!

Strategie pro cirkulární ekonomiku

V tomto modulu se podrobně zabýváme základními strategiemi – známými „R“. Podívejte se na rozdíly mezi opětovným použitím, prodloužením životnosti výrobku, opravou, renovací, repasováním a dalších.

Klikněte na obrázek a navštivte MODUL 4!

 

Circulární Design

V tomto modulu se budeme zabývat cirkulárním designem a jeho úlohou pro úspěšný přechod na oběhové hospodářství. Pomocí osvědčených postupů vám přiblížíme, jak dnes společnosti úspěšně uplatňují oběhový design při vývoji takových výrobků a služeb, které nevytvářejí odpad, jsou navrženy pro „dlouhou životnost“, nebo regenerují ekosystém.

Klikněte na obrázek a navštivte MODUL 5!

 


Příručka pro individuální studenty

Pokud se vzděláváte individuálně a zajímáte se obecně o oběhové hospodářství nebo hledáte náměty a inspiraci k vypracování úkolu (např. domácího úkolu, výzkumného úkolu, prezentace, projektové práce atd.), tento průvodce vám poskytne základní pokyny, jak používat digitální vzdělávací materiály, a sadu úkolů pro každou z digitálních vzdělávacích jednotek.

Kliknutím na obrázek získáte přístup k příručce!

Příručka pro lektory a trenéry

Plánujete-li se tématu „oběhového hospodářství“ věnovat v rámci výuky a školení, v této příručce naleznete přehled digitálních školicích materiálů, sadu úkolů, které lze studentům zadat individuálně jako přípravu nebo následné aktivity, a sadu skupinových úkolů (např. otázky pro diskusi v rámci skupinového cvičení).
—–

Kliknutím na obrázek získáte přístup k příručce!

Zde můžete přejít rovnou ke vzdělávacím modulům.

Všechny moduly jsou k dispozici také ve formátu ke stažení pro integraci do LMS (Learning Management System). Pro více informací o použití materiálů online i offline se podívejte na sekci „Ke stažení“.

Další informace najdete na webové stránce projektu v sekci „výstupy“, například národní reporty o stavu cirkulární ekonomiky v partnerských zemích.

Můžete si také  spočítat vaše vlastní „CLAY-skóre“  a zjistit, nakolik cirkulárně se vy sami chováte!