CLAY Výstupy
 

Výstup 1: Metodologický rámec cirkulární ekonomiky

Metodologický rámec ve formě příručky bude vytvořen s cílem posílit klíčové kompetence mládeže v oblasti cirkulární ekonomiky. Zároveň zde budou prezentovány příklady dobré praxe v jednotlivých partnerských zemích s cílem ukázet, že cirkulární ekonomika není jen abstraktní koncept, ale přístup již úspěčně implementovaný napříč různými sektory.

 

 

Výstup 2: Index cirkulárního chování

V tomto výstup se budeme zabývat recyklačními aktivitami a postoji mladých lidí vůči cirkulární a lineární spotřebě. Tento index pomůže porozumět tomu, jak se mladí lidé podílejí na recyklačních aktivitách a v kombinaci s literaturou o cirkulární ekonomice vyhodnotit potřebné postoje a chování pro využivání uzavřené recyklace. Index bude využitý při následném sběru a analýze dat.

 

 

Výstup 3: Krok směrem k cirkulární ekonomice spolu s mladými

V projektu budou vyvinuty tréninkové materiály, založené na tzv. blended learning. Materiály budou sestávat z 5 modulů zaměřených na rozdíly mezi lineární a cirkulární ekonomikou, koncepcemi, designem a strategiemi cirkulární ekonomiky a odpovídajícími politickými rámci EU, a možnostmi financování produktů, nástrojů a služeb.

 

 

Výstup 4: OER Platforma CLAY

Platforma poskytne cílové skupině informace, nástroje, příležitosti ke spolupráci, přístup k učebním materiálům atd. Bude také použita k propagaci aktivit, akcí, příležitostí a klíčových lekcí pro cílovou skupinu.