Project CLAY
 

O projektu

Primárním cílem projektu CLAY je zvýšit povědomí budoucích generací o možnostech snižování plýtvání zdroji a o cirkulární ekonomice. Prostřednictvím formálního a neformálního vzdělávání budou mladí lidé podporování v aktivitách cirkulární ekonomiky. Bude to předCirkulační ekonomika znamená posun paradigmatu směrem k udržitelnosti, kde nejen výrobci, ale i spotřebitelé uplatňují cirkulární, bezodpadový způsob myšlení.