Projekt
CLAY
 
Cirkulární ekonomika:
kruh se uzavírá spolu s mladými lidmi
 

Video projektu:

Zvyšování povědomí o cirkulární ekonomice

Mladí lidé s vizí o cirukulární ekonomice učiní svět lepším místem!

Projekt CLAY v rámci programu Ereasmus+ je zaměřený na zvyšování povědomí a ochoty mladých lidí zapojovat se aktivněji do cirkulární ekonomiky. Toto úsilí by mělo vytvářet příležitosti pro snižování zátěže na životní prostření, a zároveň zvýšit jistotu dodávek surovin, zvyšovat konkurenceschopnost a inovace a vytvářet pracovní místa. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé ve věku 16 až 25 let.

 

 

 

 

V projektu CLAY vytvoříme ...

…online platformu pro mladé lidi, s cílem zvýšit povědomí o recyklaci a umožnit jim spolupracovat na tématech cirkuulární ekonomiky prostřednictvím virtuální sítě.


… tréninkové materiály v tištěné a papírové podobě (knihy, videa a webové stránky) o cirkulární ekonomice, které tuto platformu doplní.


… index chování mladých lidí v oblasti recyklace a cirkulární ekonomiky.

Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory Evropské komise. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací obsažené v publikaci.