OTEVŘENÉ VZDĚLÁVACÍ ZDROJE (OER)
 

V modulu 4 si přiblížíme nejoblíbenější strategie – existuje několik „R-strategií“ (např. Reuse, Remanufacture, Refurbish,…) – typicky spojených s cirkulární ekonomikou. Tyto strategie mají důsledky pro vlády a tvůrce politik, ale také pro společnosti, organizace a nás jako spotřebitele.

Kliknutím nebo klepnutím na níže uvedené jednotky získáte přístup ke školicím materiálům!


Nejvíce „abstraktní“ strategie cirkulární ekonomiky zahrnují odmítání necirkulárních materiálů a výrobků, omezování a přehodnocování jejich používání a „konce životnosti“.

V této lekci jsou vysvětleny hlavní strategie pro prodloužení životnosti výrobku. Dozvíte se také, jak lze tyto strategie uplatnit v každodenním životě.

Pokud ostatní strategie již nejsou možné, nastupují strategie pro uzavírání oběhu. Přepracováním a upcyklací výrobků a materiálů se budou muset také zpětně odebrat materiály (např. skládky, plasty v oceánech) z ekosystému, aby se mohl aktivně regenerovat.

Ověřte si své znalosti z tohoto modulu v krátkém kvízu!

 

Zde naleznete všechny moduly a kapitoly ke stažení!