Open Educational Resources
 

Modül 4’te, tipik olarak döngüsel ekonomi ile ilişkilendirilen en popüler stratejilere odaklanıyoruz. Burada üzerinde durduğumuz birkaç “R-çerçevesi” var. Stratejilerin hükümetler ve politika yapıcılar için olduğu kadar şirketler, kuruluşlar ve bir tüketici olarak sizin için de etkileri olduğunu unutmayın.

Eğitim materyallerine erişmek için aşağıdaki ünitelere tıklayın veya dokunun!Döngüsel ekonominin en “soyut” stratejileri arasında döngüsel olmayan malzemeleri ve ürünleri reddetmek, kullanımı azaltmak ve yeniden düşünmek ve “ömrünün sona ermesi” yer alır.

Bu ünitede, ürün ömrünü uzatmak için ana stratejiler açıklanmaktadır. Bu stratejilerin günlük hayatta nasıl uygulanabileceğini de öğreneceksiniz.

Diğer stratejiler artık mümkün değilse, akışları kapatma stratejileri aşamaya girer. Ekosistemi aktif olarak yenilemek için ürünleri ve malzemeleri başka bir amaca uygun hale getirerek ve geri dönüştürerek, malzemelerin (ör. çöplükler, okyanuslardaki plastikler) ekosistemden geri kazanılması gerekecektir.

Bu kısa testte bu modülün içeriği hakkındaki bilginizi kontrol edin!

 

Burada tüm modülleri ve üniteleri indirilebilir olarak bulabilirsiniz!