CLAY
projesi
 
Closing the Loop
Along with the Youth
 

Proje videosu:

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Döngüsel ekonomi için farkındalığı arttırmak

Döngüsel ekonomi vizyonuna sahip gençler dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek!

Erasmus + projesi CLAY, gençlerin daha döngüsel bir ekonomiye yönelme bilincini ve istekliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bu, çevre üzerindeki baskıları azaltmak, hammadde arzının güvenliğini arttırmak, rekabet edebilirliği ve yeniliği artırmak ve yeni işler yaratmak için fırsatlar yaratacaktır.
CLAY’in ana hedef grubu 16-25 yaş arasındaki gençler.

 

 

 

 

CLAY ile sağlanacaklar ...

… Gençlerin geri dönüşüm konusundaki farkındalıklarını artırmaları ve sanal ağ üzerinden döngüsel ekonomi konularında işbirliği yapmalarını sağlayan çevrimiçi bir platform.


… Bu platformu tamamlayan döngüsel ekonomi bilinci üzerine kitaplar, videolar ve web sitesi gibi basılı eğitim materyalleri.


… Gençlerin döngüsel davranışları için bir indeks.

Avrupa Komisyonu’nun bu yayının hazırlanmasına verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez. Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.