CLAY Çıktılar
 

Çıktı 1 – Döngüsel Ekonomi Metodolojik Çerçeve

Gençlerin temel yeterliliklerini ve döngüsel ekonomi becerilerini artırmak için bir el kitabı biçiminde bir metodolojik çerçeve geliştirilecektir. Ayrıca, döngüsel ekonominin soyut bir kavram olmadığını, farklı ülkelerde ve sektörlerde başarıyla uygulandığını göstermek için tüm ortak ülkelerde en iyi uygulama örnekleri toplanacaktır.

 

 

Çıktı 2 – Döngüsel Davanış Endeksi

Tüm ortak ülkelerdeki gençler arasında yaygın olan döngüsel faaliyetler ve döngüsel ve doğrusal tüketim tutumları incelenecektir. Döngüsel ekonomi literatürünün taranmasıyla birlikte, gençlerin döngüsel ekonomi hakkındaki tutum ve davranışlarını ölçmek için bir endeks geliştirilecektir. Bu endeks, gençlerin döngüsel etkinliklere nasıl katıldıklarını anlamaya yardımcı olacak ve dahası, döngü yaklaşımını kapatma konusundaki tutum ve davranışları değerlendirilecektir. Bu endeks uygulanacak ve veriler toplanacak ve analiz edilecektir.

 

Çıktı 3 – Gençler ile birlikte Döngüsel Ekonomiye Doğru Hareket

Hedef grup için karma öğrenme teorileri ve modellerine dayalı eğitim materyalleri geliştirilecektir. Eğitim materyalleri, doğrusal ekonomi ile döngüsel ekonomi arasındaki farklara, döngüsel ekonominin kavramı, tasarımı ve stratejilerine ve ilgili AB Politika Çerçeveleri ile finansman ürünleri, araçları ve hizmetleri üzerine odaklanan 5 modülden oluşacaktır.

 

 

Çıktı 4 – CLAY OER Platformu

Platform, hedef kitleye bilgi, araçlar, işbirliği fırsatları, öğrenme materyallerine erişim vb. sağlayacaktır. Hedef grup için faaliyetleri, etkinlikleri, fırsatları ve anahtar dersleri teşvik etmek için kullanılacaktır.