Open Educational Resources
 

Modül 2’de döngüsel ekonomi yaklaşımı ve temel ilkeleri hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Bu modülü tamamladığınızda, döngüsel ekonominin ne olduğu hakkında net bir vizyon edinmiş olacaksınız.

 

Eğitim materyallerine erişmek için aşağıdaki ünitelere tıklayın veya dokunun!

 Döngüsel Ekonomi, güçlü bir şekilde kaynak perspektifine dayanmaktadır – kaynakların, malzemelerin ve ürünlerin dolaşımı döngüsel ekonomi için esastır.

 

İklim değişikliğiyle ilgili kamuoyu tartışmasının büyük bir kısmı sürdürülebilirliğe odaklanıyor. Bu ünite, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirliğin farklılıklarını ve ortak noktalarını araştırıyor.

 

Döngüselliği “görünür” kılmak için doğru bir şekilde ölçülmesi gerekir. Metrikler, döngüsel bir ekonomiye geçiş için son derece önemli bir destek sunarlar.

 

Bu ünite, mevcut doğrusal ekonomimize kıyasla döngüsel ekonominin öngörülen faydalarına genel bir bakış sunar.Bu kısa testte bu modülün içeriği hakkındaki bilginizi kontrol edin!

Burada tüm modülleri ve üniteleri indirilebilir olarak bulabilirsiniz!