Open Educational Resources
 

Bu modülde, “al-yap-at” mantığını izleyen ve genellikle “doğrusal ekonomi” olarak adlandırılan mevcut ekonomik sistemimizin temel sorunları hakkında bilgi edineceksiniz.

 

Eğitim materyallerine erişmek için aşağıdaki ünitelere tıklayın veya dokunun!

Ünite 1.1, doğrusal ekonomi ve döngüsel ekonomi yaklaşımı arasındaki büyük farklara genel bir bakış sunar.

 

Ünite 1.2, yıkıcı doğrusal sisteme bir alternatif olarak “döngüsele geçişin” önemini vurgulamaktadır.

Ünite 1.3. döngüsel ekonomiye geçişin mevcut durumu hakkında size fikir verir.

Bu kısa testte bu modülün içeriği hakkındaki bilginizi kontrol edin!

Burada tüm modülleri ve üniteleri indirilebilir olarak bulabilirsiniz!