OTEVŘENÉ VZDĚLÁVACÍ ZDROJE (OER)
 

V tomto modulu se začneme věnovat cirkulární ekonomice z globální a mezinárodní perspektivy.

Kliknutím nebo klepnutím na níže uvedené jednotky získáte přístup ke školicím materiálům!


V první části modulu se seznámíte se známými cíli udržitelného rozvoje a jejich vztahem k cirkulární ekonomice.

 

Nejdůležitější program EU v oblasti cirkulární ekonomiky je podrobně popsán v této lekci.

 

Cirkulární ekonomika vyžaduje inovace a inovace vyžadují (finanční) pobídky a podporu. Tato lekce poskytuje přehled nejdůležitějších programů financování cirkulární ekonomiky.

 

V této závěrečné lekci modulu 3 vám představíme iniciativy a strategie cirkulární ekonomiky, které podporují provádění programů a politik nebo poskytují možnosti financování pro inovátory v oblasti cirkulární ekonomiky.


Ověřte si své znalosti z tohoto modulu v krátkém kvízu!


Zde naleznete všechny moduly a kapitoly ke stažení!